Vi stöder Herzwerk i Wien

Österrike är fantastiskt – men inte för alla människor.

I Wien arbetar tusentals prostituerade. De arbetar på gatorna eller i någon av de 400 bordellerna. De flesta kommer från Östeuropa, Nigeria och Sydamerika. Deras hopp är att få en bättre framtid.

Teamen från Herzwerk (Heart Factory) besöker dessa kvinnor och män på gator och i bordeller och erbjuder holistisk hjälp.

Herzwerk ger stöd i krissituationer och erbjuder alternativ till prostitution.

Austria Travel vill stötta dem som har det svårast. Att ta ett mått av samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) är viktigt för oss. Därför ger vi stöd till Herzwerk.

De senaste åren har stödet varit 5 € per resenär och år. Ju fler resenärer vi får desto mer stöd får Herzwerk.

Vill du veta mer?

Läs mer om Herzwerk. Hemsidan är på tyska och engelska.

Austria Travel stöder Herzwerk i Wien