Prisgaranti och resegaranti

Prisgaranti

Austria Travels prisgaranti innebär att du slipper prishöjningar.

Oavsett ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser så gäller priset i din bokningsbekräftelse.

Prisgarantin gäller när anmälningsavgiften för resan har inkommit till Austria Travel.

Garantin omfattar inte kostnadsökningar avseende tjänster och bokade tillval i resan, exempelvis kostnader för flyg, transfer, lokala guider, måltider, greenfee och liknande.

Prisgarantin omfattar inte heller ombokning av resan till annan tidpunkt med högre priser.

Garantin är ömsesidig, det vill säga du drabbas inte av tillägg om priset stiger, men kan inte heller räkna med något prisavdrag om priset går ner.

Resegaranti

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten på grund av att researrangören gått i konkurs.

Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Austria Travel säljer paketresor men inga sammanlänkade researrangemang.

Austria Travel har ställt garanti hos Kammarkollegiet.

Läs mer om resegaranti på Kammarkollegiets webbplats.

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller av någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketreseliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, dvs. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.