Alpbock i Österrike och Alperna

Hur många ben har Alpbocken? Lika många som en stenbock?

Nix! Den har ytterligare två, alltså sex!

Alpbock - Rosalia alpina
Alpbock – Rosalia alpina

Alpbocken (Rosalia alpina) är en insekt och har därför inte fyra ben utan sex.

Den är en mycket vacker och iögonfallande skalbagge som tillhör familjen långhorningar.

Genom att den är utrotningshotad har den blivit mer känd och pryder till och med flera länders frimärken.

Frimärke Alpbock Rosalia alpina

Namngiven av Linné

Alpbocken fick sitt namn av självaste Linné. Detta skedde 1758 i det berömda verket Systema naturae.

Linnés återger uppgifter att skalbaggen lever i Schweiz och därför gav han den namnet “alpina”, det vill säga “levande i Alperna”.

Det förklarar också namnet Alpbock. Den lever dock inte bara i Alperna utan återfinns emellanåt på lägre höjder.

Alpenbock Rosalia alpina
Alpenbock © Dietmar Streitmaier

Vacker bock

Alpbocken har mycket distinkta täckvingar med svarta fläckar och tvärband på blågrå bakgrund.

Den har en långsmal kropp och ganska platt kropp med en längd på 30 till 40 millimeter. Både dess antenner och ben är långa och kraftiga.

Utdöd i Sverige och hotad på andra platser

Alpbocken finns i delar av mellersta Europas bergstrakter och i länderna runt Medelhavet.

I Sverige har den hittats i Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västergötland, men det senaste fyndet av arten i Sverige gjordes år 1926 och den klassas numera av Artdatabanken som försvunnen från landet.

Alpbocken hittas i isolerade populationer upp till över 1.600 meter över havet.

Nordgränsen går genom Frankrike, södra Tyskland, Österrike, Tjeckien och Polen. Den har återfunnits söderut så långt som till Nordafrika.

Överallt minskar dock beståndet av Alpbockar.

Alpbocken Rosalia alpina Alperna
Alpbocken är en sällsynt och vacker insekt i de österrikiska Alperna

Lever i katastrofdrabbad skog

Alpbocken lever huvudsakligen på bok, men även på andra ädellövträd som alm, ask, avenbok, ek och lind.

Utvecklingen från ägg till imago är två till tre år och ibland längre. Larven lever helst av veden i grova och solbelysta högstubbar eller fallna stammar av bok.

Ofta är detta i exponerade solbelysta söderlägen, där träden drabbas av blixtnedslag, stenras eller laviner.

I början av sommaren förpuppar sig de larver som är redo att förvandlas till fullbildade skalbaggar. Dessa kommer fram i slutet av juni och kan sedan ses till början av augusti.

Källor:
Wikipedia.se Alpbock
Wikipedia.de Alpenbock

Inga kommentarer