Alpsnöharen – Alpernas skogshare

Alpsnöharen – Alpernas skogshare Lepus timidus varronisa
Alpsnöharen – Alpernas skogshare © CC BY-SA 4.0 – Sgbeer

Snöharen (Lepus timidus varronisa) är en utrotningshotad kusin till vår skogshare och lever i Alperna.

Vår skogshare återfinns huvudsakligen i Skandinavien, norra Ryssland, Sibirien, de brittiska öarna och i Alperna.

Underart till skogharen

En av de 15 underarterna till skogsharen är Lepus timidus varronis som på tyska kallas Alpenschneehase eller Schneehase. Därav alpsnöhare eller snöhare.

Hotad av skidåkning och turism

Det är denna alphare som finns på den röda lista som organisationen International Union for Conservation of Nature (IUCN) har publicerat över hotade arter.

IUCN:s röda lista är den mest omfattande sammanställningen i världen över växt- och djurarters bevaringsstatus.

Det är exploateringen för skidåkning och turism av områden som tidigare varit orörda som hotar haren.

Den trängs undan av att dess naturliga miljö begränsas allt mer.

Alpenschneehase Lepus timidus varronisa
Med vinterpäls är snöharen nästan osynlig!

Likhet mellan skogshare och alpsnöhare

Det har varit svårt att hitta exakta angivelser om skillnaden mellan skogsharen och alpsnöharen. Det verkar som om skillnaderna inte verkar vara särskilt stora.

Alpsnöharen har bara vit päls på vintern och växlar päls tre gånger om året.

På sommaren är den gråbrun, i november blir pälsen vit och spetsen av öronen är såväl sommar som vinter svarta. På vintern är tassarna mycket håriga som innebär att kontaktytan med marken ökar vilket gör att haren inte sjunker ner så djupt i snön.

Sommar i bergen – vinter i skogen

På sommaren håller den till högt upp i bergen men fortfarande där det finns vegetation.

På vintern vänder haren ner till skogen där det är lättare att hitta mat och skydd.

Skogsharen har en kroppslängd på 46-65 centimeter, med en svanslängd på 4,3-8 cm och en vikt på 2-4 kg. Sommartid är den är grå eller brun med ljusare buk medan den inför vintern anlägger en vit eller blågrå päls. Spetsen av öronen är såväl sommar som vinter svarta men utbredningen kan variera.

Den skiljs från fältharen genom kortare öron och kort svans, som till största delen är vit och ovan gråaktig och irisen är brun till svart hos skogsharen medan fältharens iris är orange.

Honor större än hanar

Könen är utseendemässigt lika men honorna är oftast något större, vilket är ovanligt hos däggdjur.

Spåret efter skogsharen är karakteristiskt med efter varandra ställda framfotsstämplar och i bredd stående avtryck av bakfötterna.

Schneehase Lepus timidus varronisa - Austria Travel

Sover på dagen – aktiv på natten

Skogsharen är ett mest aktiv i skymningen och på natten och tillbringar dagen i vila, ofta i en jordhåla, en skreva eller i snö. Under parningsperioden är den dock mer dagaktiv.

Den har mycket bra hörsel medan synen troligtvis inte är så bra, åtminstone inte vid fullt dagsljus. Till följd av sina långa bakre extremiteter kan haren endast ta sig fram med språng.

Innan skogsharen tar vila för dagen går den ofta tillbaka ett stycke i sitt eget spår Sedan hoppar den åt sidan. Detta upprepas några gånger, för att vilseleda eventuella predatorer. Denna teknik använder den även om den jagas. Den kan även försöka att bli av med jagande predatorer genom att springa ned i fuktiga marker.

Skogsharens utbredning © CC BY SA 3.0 - Pio2009
Skogsharens utbredning © CC BY SA 3.0 – Pio2009

Källa:
Wikipedia.se Skogshare
Wikipedia.de Schneehase

Inga kommentarer