Stenbock i Österrike och Alperna

Unga stenbockar Capra ibex Innsbruck © Centurioni
Unga stenbockar ser ut över Innsbruck © Centurioni

Stenbock eller alpstenbock (Capra ibex) är en art inom getterna som förekommer i Alperna. Arten var i början av 1800-talet nästan utrotad men har efter intensiva skyddsåtgärder återhämtat sig. Enligt tyska Wikipedia fanns det år 2011 exakt (!) 4.435 stenbockar i de österrikiska Alperna. Den är inte så vanligt förekommande som gemsen.

På höjder upp till 3.500 meter

Djuret finns i Alperna i regionerna mellan skogs- och snögränsen. På så sätt når den höjder upp till 3.500 meter över havet.

Under vinterhalvåret vistas den vanligen i lägre regioner och även under sommaren uppsöker den bergsängar i lägre zoner för att leta efter föda. Bara för att vila klättrar stenbocken till höga höjder.

Ett gäng stenbockar nära Göppingerhütte i september 2017 © Austria Travel - Rusner
Ett gäng stenbockar nära Göppingerhütte i september 2017 © Austria Travel – Rusner

Att se en stenbock

Det finns inte så många stenbockar i Österrike. I Schweiz och Frankrike är de betydligt vanligare. Ofta vet lokalbefolkningen om det finns stenbockar i regionen.

Som alltid när man vill se vilda djur hjälper det om man rör sig tyst och stilla. Gör man väsen kan man skrämma bort dem och därmed aldrig se dem. Är man tyst kan man faktiskt komma ganska nära. På bilden ovan var stenbockarna medvetna om vår närvaro men kände sig inte störda.

Under en vandring, när vi kom ut ur grottan Frauenmauerhöhle, stötte vi oväntat på en flock unga stenbockar. Du hör att jag tror att det är gemser jag ser i dimman men det är fel.

Lever i hjordar

Honor och deras ungdjur lever i hjordar som består av tio till tjugo individer. Dessutom finns mindre grupper av unga inte fullt utvecklade hannar och ensamlevande hannar.

Under parningstiden (december/januari) letar hannarna efter en grupp med honor och försöker att få kontroll över hjorden. Mellan konkurrerande hannar uppstår vanligen strider. En hanne måste vara minst 6 år gammal för att ha chansen att vinna dessa strider. Framgångsrika hannar stannar hos hjorden de övriga vintermånaderna och lämnar den under våren.

Stenbock Steinbock capra ibex © Austria Travel - Rusner
Stenbock nära Göppingerhütte © Austria Travel – Rusner

Läkande egenskaper

Stenbocken spelade tidigare en betydande roll i folktron hos Alpernas befolkning och det ansågs att djurets kroppsdelar och blod samt till och med avföringen hade läkande egenskaper som hjälper mot olika slags sjukdomar. Därför jagades arten tills den nästan var utdöd.

En präktig stenbock på Sarotlaspitze - Austria Travel - Semester i Österrike
En präktig stenbock på Sarotlaspitze © Goppa

Nästan utdöd men lever igen

Vid början av 1800-talet var stenbocken försvunnen i hela bergsregionen med undantag av 100 individer i italienska Gran Paradiso.

Jägmästaren Josef Zumstein och naturvårdaren Albert Girtanner övertygade de lokala myndigheterna 1816 att inrätta skyddsåtgärder för dessa djur. 1854 bestämde kungen Viktor Emanuel II att dessa djur stod under hans personliga skydd.

På grund av dessa insatser och lyckad återinföring i andra regioner finns arten idag med större bestånd i sitt ursprungliga levnadsområde.

Alla 40.000 stenbockar som lever idag i Alperna är avkomlingar till dessa 100 djur.

Återkomsten till Österrike

År 1924 lyckades den första återinföringen av stenbockar till Österrike. Ytterligare återinföringar möter vanligen brett understöd bland befolkningen och hos de lokala myndigheterna då de bidrar till ökad turistattraktion för orten och regionen.

Stenbock - Steinbock - Carpe Diem

Källa:

Wikipedia.se Stenbock
Wikipedia.de Alpensteinbock

Inga kommentarer