Gäller mitt avbeställningsskydd hos ERV?

Manfred - Austria Travel

<Nej, tyvärr.

ERV hänvisar till att Världshälsoorganisationen (WHO) den 11 mars 2020 klassade Covid-19 som pandemi:

Vårt avbeställningsskydd gäller inte om orsaken till avbeställningen är coronaviruset från och med när sjukdomen klassades som pandemi av WHO 2020-03-11.

Läs mer på ERVs hemsida om deras försäkringar och Corona.