Hur används bilder och filmer på resenärer?

Manfred - Austria Travel

Austria Travel dokumenterar ofta sina resor genom bilder och film. Dessa kan användas i marknads- och kommunikationssyfte på hemsidor, i sociala medier, annonser, artiklar och i andra sammanhang.

I samband med guidade resor kan det förekomma att resenärer fotograferas eller filmas. Du blir alltid tillfrågad om vi får använda bilder eller filmer där du förekommer.