Hur får jag kontakt med allmänna reklamationsnämnden?

Manfred - Austria Travel

Skulle tvist uppkomma medverkar vi givetvis i ARNs tvistelösning:

Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm

EU-kommissionens webbplats för online dispute resolution: http://ec.europa.eu/odr