Hur många resenärer deltar i era resor?

Manfred - Austria Travel

För resor på egen hand finns inget minimalt eller maximalt antal resenärer.

För resor med guide gäller i allmänhet följande:

För guidade vandringar är minimiantalet vanligen 16 deltagare. Maximiantalet är vanligen 26 deltagare.

För guidade alpina vandringar är minimiantalet vanligen 6 deltagare. Maximiantalet är vanligen 10 deltagare.

För guidade temaresor varierar både minimi- och maximiantalet resenärer.

Variationer och avvikelser kan förekomma.

Läs resfakta för respektive resa för detaljer.