10 regler när vandrare möter kor

Regler Möte Kor Tiroler Grauvieh Vinschgau Sydtyrolen
Kor av rasen Tiroler Grauvieh i Vinschgau, Sydtyrolen © IDM Südtirol – Ralf Kreuels

Är kor farliga? Nej, men ditt förhållningssätt är viktigt.

Dessa regler är uppställda för vandring i Österrike men kan även tillämpas på mötet med betesdjur i Sverige.

På din vandring över på Österrikes Almen, fäbodvallar, möter du många kor.

De gröna ängarna bjuder på härlig vandring och underbara vyer.

Dessa fäbodängar är också viktiga för lantbrukarnas djurhållning. Det är tack vare djurägarna som kulturlandskapet med betesdjur på fäbodvallar upprätthålls – en tradition sedan hundratals år.

Följ dessa tio förhållningssätt när du strövar över Österrikes vackra fäbodängar.

Då blir vandringen trygg och säker – både för människor, hundar och betesdjur.

Kor? Är de farliga - Vandra Austria Travel i Österrike
Paus på fäbod med möte med kor © Schladming Dachstein Touristik – Raffalt

Rätt förhållningssätt på Österrikes fäbodvallar och betesmarker

Fäbodvallar är ingen lekplats utan betesmark för kor och andra betesdjur. När vandrare möter kor är det klokt att vara försiktig.

Undvik farliga situationer

  • Om det inte är nödvändigt, undvik att komma för nära betande djur. Särskilt ska du undvika att mata eller klappa kalvar.
  • Om korna är oroliga eller om de redan stirrar stint på dig så håll dig på avstånd. Det är bättre att ta en omväg.
  • Håll din hund kopplad och hindra den från att komma nära djuren. Hundar uppfattas av betesdjuren som potentiella fiender och som hot mot kalvar. Kor skyddar sina kalvar och kan attackera hundar. Koppla genast av din hund om en ko angriper.
  • Om du ändå hamnar i en farlig situation: Håll dig lugn och spring inte bort. Gå sakta och jämnt bort från farozonen, utan att vända ryggen mot djuren.

Upptäck hotfullt beteende hos kor

Om de känner sig hotade stannar de flesta kor och tittar mot angreppsmålet. De höjer och sänker huvudet, böjer knäna något och fnyser. Djuren går vanligtvis några långsamma steg i riktning mot målet innan de springande går till anfall.

10 förhållningsregler i mötet med betesdjur

Läs foldern Säkra fäbodvallar. 10 regler för mötet med kor, 2 A4-sidor:.

Undvik kontakt med boskap

1. Undvik kontakt med boskap

Man kan tycka att kor är gulliga. Men tänk på din säkerhet och håll avstånd till djuren.

Förhåll dig lugn

2. Förhåll dig lugn

Kor kan bli rädda om människor ropar och springer omkring. Var hellre lugn, tyst och försiktig.

Undvik kontakt med moderkor och kalvar

3. Undvik kontakt med moderkor och kalvar

Moderkor har starka beskyddarkänslor för sina kalvar. De förstår inte att du menar väl utan kan uppleva att du hotar kalven. Gå aldrig mellan kon och kalven!

Håll din hund kopplad

4. Håll din hund kopplad

Kor uppfattar ofta hundar som hot. Håll hunden kopplad och borta från betesdjur. Skulle en ko anfalla så ska du omedelbart koppla loss hunden.

Läs mer om vandring med hund.

Håll dig till vandringsleden

5. Håll dig till vandringsleden

Ha respekt för fäbodvallen och hur den brukas. Håll dig därför på stigen över den.

Runda betande boskap

6. Runda betande boskap

När du vandrar kan du möta kor på stigen. Försök i görligaste mån att runda dem på stort avstånd.

Var lugn när kor närmar sig

7. Håll dig lugn när kor närmar sig

Ibland är kor nyfikna och kommer mot dig. Bli inte orolig, håll dig lugn och gå åt ett annat håll.

Undvik orolig boskap

8. Undvik orolig boskap

Märker du att korna blir oroliga? Gå då så fort du kan bort ifrån dem.

Respektera staket och grindar

9. Respektera staket och grindar

Fäbodvallar är ofta omgivna av staket. Ofta finns grindar. Använd dessa och stäng dem alltid ordentligt efter dig.

Bemöt djur, natur och människor med respekt

10. Bemöt djur, natur och människor med respekt

Deltagande organisationer

För att hjälpa vandrare har ett antal österrikiska organisationer tagit fram skriften Sichere Almen, Säkra fäbodvallar.

Läs foldern Säkra fäbodvallar. 10 regler för mötet med kor, 2 A4-sidor:.

Austria Travel har fått tillstånd att översätta skriften till svenska och publicera den i Sverige. Texten på denna sida bygger i huvudsak på denna skrift.

10 regler när vandrare möter kor Organisationer

Ansvarig utgivare: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien, www.bmnt.gv.at; Grafisk formgivning: BLINK Werbeagentur GmbH; Illustration: Andreas Rampitsch; Översättning: Austria Travel/Manfred Rusner; Alla rättigheter förbehålles; Wien: April 2019; Originalet tryckt enligt riktlinjen „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, GRASL FairPrint, UW-Nr. 715

Inga kommentarer