• Ferienregion Salzburger Lungau Semester i Österrike
  Barn + djur = sant
 • Ramsau Almabtrieb Semster i Österrike
  Almabtrieb - Sommaren är slut
 • Vandra i Ischgl Semester i Österrike
  Härlig vandring
 • Grisar i Damüls i Österrike © Austria Travel - Rusner
  Vad heter du?
 • Hästar i Ischgl - Tirol Semester i Österrike
  Underbara ängar
 • Stenbockar nära Göppingerhütte 2017 © Austria Travel - Rusner
  Stenbockar
 • Meet and greet med murmeldjur
  Mysiga murmeldjur
 • Vandra Hund Denegg Steiermark Semester i Österrike
  Vandra med hund
 • Möte med gems © Austria Travel - Rusner
  Möte med gems
 • Schaf i Steiermark Semester i Österrike
  Underbara fäbodängar
 • Murmeldjur Brandalm Ramsau Dachstein Semester i Österrike
  Meet and greet med murmeldjur
 • Vandra med hund Prediktstuhl Semester i Österrike
  Vackra vyer för alla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 regler när vandrare möter kor

Är kor farliga? Nej, men ditt förhållningssätt är viktigt.

Läs mer om det säkra mötet med kor.

Dessa regler är uppställda för vandring i Österrike men kan även tillämpas på mötet med betesdjur i Sverige.

På din vandring över på Österrikes Almen, fäbodvallar, möter du många kor.

De gröna ängarna bjuder på härlig vandring och underbara vyer.

Dessa fäbodängar är också viktiga för lantbrukarnas djurhållning. Det är tack vare djurägarna som kulturlandskapet med betesdjur på fäbodvallar upprätthålls – en tradition sedan hundratals år.

Följ dessa tio förhållningssätt när du strövar över Österrikes vackra fäbodängar.

Då blir vandringen trygg och säker – både för människor, hundar och betesdjur.

För att hjälpa vandrare har ett antal österrikiska organisationer tagit fram skriften Sichere Almen, Säkra fäbodvallar. Austria Travel har fått tillstånd att översätta skriften till svenska och publicera den i Sverige. Texten på denna sida bygger i huvudsak på denna skrift.

Kor? Är de farliga - Vandra Austria Travel i Österrike
Paus på fäbod med möte med kor © Schladming Dachstein Touristik – Raffalt

Rätt förhållningssätt på Österrikes fäbodvallar och betesmarker

Den viktigaste regeln: En betesmark är inte ett barnens zoo

Fäbodvallar är ingen lekplats utan betesmark för kor och andra betesdjur. När vandrare möter kor är det klokt att vara försiktig.

Vi visar hur du ska göra

Undvik farliga situationer

 • Om det inte är nödvändigt, undvik att komma för nära betande djur. Särskilt ska du undvika att mata eller klappa kalvar!
 • Om korna är oroliga eller om de redan stirrar stint på dig så håll dig på avstånd. Det är bättre att ta en omväg!
 • Håll din hund kopplad och hindra den från att komma nära djuren. Hundar uppfattas av betesdjuren som potentiella fiender och som hot mot kalvar. Kor skyddar sina kalvar och kan attackera hundar. Koppla genast av din hund om en ko angriper!
 • Om du ändå hamnar i en farlig situation: Håll dig lugn och spring inte bort. Gå sakta och jämnt bort från farozonen, utan att vända ryggen mot djuren.

Upptäck hotfullt beteende hos kor

Om de känner sig hotade stannar de flesta kor och tittar mot angreppsmålet. De höjer och sänker huvudet, böjer knäna något och fnyser. Djuren går vanligtvis några långsamma steg i riktning mot målet innan de springande går till anfall.

10 förhållningsregler i mötet med betesdjur

Vi ber dig som besökare att respektfullt anpassa dig till detta vackra landskap. Genom att följa dessa 10 regler uppträder du riktigt på betesmarker.

Man kan tycka att kor är gulliga. Men tänk på din säkerhet och håll avstånd till djuren.

Tio regler - Möte med kor 02_Förhåll dig lugn

Kor kan bli rädda om människor ropar och springer omkring. Var hellre lugn, tyst och försiktig.

Farlig ko - Möte med kor 03_Moderkor

Moderkor har starka beskydddarkänslor för sina kalvar. De förstår inte att du menar väl utan kan uppleva att du hotar kalven. Gå aldrig mellan kon och kalven!

Tio regler - Möte med kor 04_Kopplad hund

Kor uppfattar ofta hundar som hot. Håll hunden kopplad och borta från betesdjur. Skulle en ko anfalla så ska du omedelbart koppla loss hunden.

Läs mer om vandring med hund.

Tio regler - Möte med kor 05_Följ leden

Ha respekt för fäbodvallen och hur den brukas. Håll dig därför på stigen över den.

Tio regler - Möte med kor 06_Runda boskap

När du vandrar kan du möta kor på stigen. Försök i görligaste mån att runda dem på stort avstånd.

Tio regler - Möte med kor 07_Gå bort

Ibland är kor nyfikna och kommer mot dig. Bli inte orolig, håll dig lugn och gå åt ett annat håll.

Tio regler - Möte med kor 08_Lämna ängen

Märker du att korna blir oroliga? Gå då så fort du kan bort ifrån dem.

Tio regler - Möte med kor 09_Respektera staket

Fäbodvallar är ofta omgivna av staket. Ofta finns grindar. Använd dessa och stäng dem alltid ordentligt efter dig.

Tio regler - Möte med kor 10_Respekt

Läs foldern Säkra fäbodvallar. 10 regler för mötet med kor, 2 A4-sidor:.

Ansvarig utgivare: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien, www.bmnt.gv.at; Grafisk formgivning: BLINK Werbeagentur GmbH; Illustration: Andreas Rampitsch; Översättning: Austria Travel/Manfred Rusner; Alla rättigheter förbehålles; Wien: April 2019; Originalet tryckt enligt riktlinjen „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, GRASL FairPrint, UW-Nr. 715

Deltagande organisationer

10 regler när vandrare möter kor Organisationer

Inga kommentarer